Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOR

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Monika Taterová

Milešov 99

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

info@domalep.cz
 

Oznamuji/oznamujeme (*                                           ), 

že tímto odstupuji/odstupujeme (*                                                   ),

od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání (*                          )/datum obdržení (*                            )

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve  výši ……….........    Kč a ……........…......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ...............………................................…. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ……......................…. dne ……...........….

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.